PIC16f628 termostat | İsmail Altıntaş | Kişisel Web Sitesi

‘PIC16f628 termostat’ Olarak Etiketlenmiş Yazılar

Displayli Sıcaklık Kontrol Devresi ( PIC16f628 ds18b20 Kullanılmıştır.)

Devrede ısı sensörü olarak Ds18B20 kullandım. 3 dijit 7 seğment display ile ekranda gösteriyor. 0 ile 99.9 aralığını gösterebilmektedir. Devre ayarladığımız set değerinin altına indiği zaman röleyi devreye alacak şekilde tasarlanmıştır. Set değeri 0.1 derece hassasiyetindedir. Elektrikli ısıtıcı veya kombi kullanımına çok uygundur.